• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Välkommen till Hövdingens Förskola

Hövdingens förskola ligger på Brandthovda i Västerås. Vi är en liten enskild förskola med kristen inriktning. Vår målsättning är att Hövdingens förskola ska präglas av trygghet, värme och nyfikenhet.

Vi bygger vår verksamhet på en kristen värdegrund och utformar med hjälp av skollagen och förskolans styrdokument.

Förskolan är en egen skolform, som leds av utbildade förskolepedagoger. Vi tror på ett livslångt lärande där vi får vara medresenärer på barnens resa.

Våra ledord är:

  • Kunskap som mål
  • Fostran som stöd
  • Kärlek som bas