Föräldrasamverkan

Vi vill hålla en god kontakt med er som föräldrar/vårdnadshavare och upplever att det finns tid och möjligheter till detta då vi träffar er ofta vid lämning och hämtning. Varje hösttermin hålls ett föräldramöte där vi träffas tillsammans med alla föräldrar på förskolan, samt på respektive förskoleavdelning. På förskolan finns ett föräldraråd med representanter från varje avdelning. Föräldrarådet möter pedagoger och förskolechef 2 gånger/termin för att diskutera aktuella frågor. Du kan alltid kontakta föräldarrådsrepresentanterna med synpunkter och frågor.

Två gånger per år erbjuder vi dig som förälder/vårdnadshavare utvecklingssamtal kring ditt barn. 

Vi bjuder också in till drop-in frukost i mars, förskolans dag i maj och julfirande i december.