Om oss

Hövdingens förskola ligger på Brandthovdagatan 1 i Västerås och Lifecenter AB är huvudman. Vi är en enskild förskola på 3 avdelningar med kristen inriktning. Vår verksamhet följer förskolans läroplan och skollag, och leds av utbildade förskollärare. Vi är en förskola för vårt område.

Vi är övertygade att kärleken till det enskilda barnet är det som skapar möjligheterna till lärande och utveckling. Med trygghet, uppmuntran och stöd kan ett barn komma hur långt som helst. Varje barn har en ryggsäck som vi tillsammans med dem och deras familjer får fylla med kunskap. Pedagoger är medresenärer och finns med för att stötta barnet och för att visa på en bra väg.

Vi lägger fokus på att ha en röd tråd under alla 5 år i förskolan. Vi jobbar i mindre grupper för att ge barnen mer tid och utrymme till lärande. Alla barn är ute minst en gång om dagen, oavsett väder. Barnen vilar under dagen, de allra yngsta sover i vagn, de lite äldre vilar på madrass och de allra äldsta lyssnar på en bok under vilan. Vi har ett rörelserum på förskolan, där barnen vistas regelbundet. Vi jobbar aktivt med materialet Kompisböckerna, där vi stärker barnens sociala förmågor. Vi har ateljéer på alla tre avdelningar, och där använder vi ofta natur- och återvunnet material i vårt skapande.

Avdelningen Hjälmen är för de yngsta, 1-2 år. Där utforskar och upptäcker vi nya material. Vi gör små utflykter i närområdet.

Avdelningen Pansaret är för våra 2-3åringar. Där utvecklar vi utforskandet och upptäckterna, och förklarar mer om det vi ser. Vi jobbar i mindre projekt. Vi går på utflykt varje vecka.

Avdelningen Skölden är för våra 4-5-åringar. Här bygger vi vidare på barnens intresse och kunskap, och går djupare i våra projekt. Vi går på utflykt varje vecka, och gör några längre utflykter per år.

Vår kock lagar all mat på plats. Vi har en varierad kost med vegetariskt, kött, kyckling, och fisk. Barnen får prova nya rätter och vi äter mycket frukt och grönt. Vi satsar på säsongsbaserade grönsaker och svenskt kött och strävar efter att bli en sockerfri förskola.