Praktisk information

Öppettider

Hövdingens förskola är öppen mellan 6.45 och 17.15. Om du som förälder har behov av andra tider, prata med personalen.

Mellan 6.45 och 7.30 och efter 16.00 arbetar vi tillsammans med de barn som är kvar.


Frånvaro

Om ditt barn skulle bli sjuk eller vara ledig vill vi att du meddelar förskolan. Det går bra att ringa eller skicka sms. Vi vill gärna att du ringer då ditt barn blivit frisk, så vi vet att ni kommer.


Försäkring

www.vasteras.se/forskola/forsakring


Hantering av synpunkter och klagomål

Vi på Hövdingen är stolta över vår verksamhet och vi vill bibehålla god kvalité och hela tiden utvecklas och bli bättre. Då är du som förälder viktig.

Om du har synpunkter på vår verksamhet så vill vi gärna veta det. Det kan vara konkreta förslag, beröm eller klagomål.

Våra rutiner för detta är följande:

  1. Samtala med berörd personal för att lösa frågan/situationen snabbt.
  2. Kontakta förskolechef om problemet kvarstår:
  3. Antingen skriftligt, muntligt, via telefon eller mejl.
  4. Ärendet handläggs/utreds av förskolechef.
  5. Uppföljning sker för att se om klagomålet är åtgärdat, om inte sätts upptrappade åtgärder in.
  6. Beroende på klagomålets art får anmälaren muntlig eller skriftlig återkoppling om handläggning och åtgärder.