Praktisk information

Öppettider

Öppettider: 6:45-17:15. Om du som vårdnadshavare har behov av andra tider får du kontakta personal.

Vi använder Tyra-appen som kommunikationsredskap mellan oss och vårdnadshavare. Där checkar vi in och ut barnen, där finns barnens scheman, portfolio, vår blogg, och sjukanmälan.


Försäkring

Alla barn i barnomsorg i Västerås stad är försäkrade.

https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/forsakring.html


Hantering av synpunkter och klagomål

Vi på Hövdingens förskola är stolta över vår verksamhet och vi vill bibehålla god kvalité och hela tiden utvecklas och bli bättre. Då är du som vårdnadshavare viktig.

Om du har synpunkter på vår verksamhet så vill vi gärna veta det. Det kan vara konkreta förslag, beröm eller klagomål.

Våra rutiner för detta är följande:

  1. Samtala med berörd personal för att lösa frågan/situationen snabbt.
  2. Kontakta rektor/förskolechef om problemet kvarstår, antingen skriftligt, muntligt, via telefon eller mejl.
  3. Ärendet handläggs/utreds av rektor/förskolechef.
  4. Uppföljning sker för att se om klagomålet är åtgärdat, om inte sätts upptrappade åtgärder in.
  5. Beroende på klagomålets art får anmälaren muntlig eller skriftlig återkoppling om handläggning och åtgärder